Mfuko wa Uchumi wa Uraia Saint Lucia

Uraia Mtakatifu Lucia Uchumi wa Kitaifa Mfuko


Mfuko wa Uchumi wa kitaifa wa Mtakatifu Lucia ni mfuko maalum ulioanzishwa chini ya kifungu cha 33 cha Sheria ya Uraia na Uwekezaji kwa madhumuni ya pekee ya kupokea uwekezaji wa fedha taslimu kwa kufadhili miradi iliyofadhiliwa na serikali.

Waziri wa Fedha inahitajika kila mwaka wa fedha kupata idhini kutoka kwa Bunge kwa ugawaji wa fedha kwa madhumuni maalum.   

Mara tu maombi ya uraia kwa njia ya uwekezaji katika Mfuko wa Uchumi wa kitaifa wa Saint Lucia yamepitishwa, uwekezaji wa chini unaofuata unahitajika:

  • Mwombaji wa pekee: Dola za Marekani 100,000
  • Mwombaji na mwenzi: US $ 140,000
  • Mwombaji na mwenzi na hadi wategemezi wengine wawili wanaostahiki: Dola za Marekani 150,000
  • Kila tegemezi ya ziada ya kufuzu, ya umri wowote: Dola za Kimarekani 25,000
  • Kila mtu anayestahili kutegemewa kwa kuongeza familia ya wanne (familia inajumuisha mwenzi): Dola 15,000 za Amerika

Uraia Mtakatifu Lucia Uchumi wa Kitaifa Mfuko

Kuongeza juu ya michango ya kuchagua

  • Mtoto mchanga wa raia ambaye ana umri wa miezi kumi na mbili na chini: Dola za Kimarekani 500
  • Jogoo la raia: Dola za Amerika 35,000
  • Kufaulu utegemezi wa raia zaidi ya mwenzi: Dola 25,000 za Amerika